Mattias Lindholm affärsutvecklare hos INAB

Utvecklingen av regionens logistikflöden fortsätter med vår nye affärsutvecklare

Den 12 september tog Mattias Lindholm över rodret som affärsutvecklare på det kommunala bolaget INAB.
- Mattias kommer att bli oerhört värdefull i det fortsatta arbetet med att utveckla logistikflödena i regionen genom sina tidigare erfarenheter och den kompetens som han besitter, säger bolagets VD Mikael Salomonsson.

Som affärsutvecklare hos INAB har Mattias en nyckelroll i den fortsatta resan mot ett klimatneutralt Umeå. Det handlar bland annat om att driva bolagets utveckling av nya affärsmodeller och företagsetableringar på de anläggningar som INAB ansvarar för så väl som att stötta kollegor, kommunen och systerbolag i frågor kopplat till logistik och transportlösningar.

- Med sin spetskompetens inom godshantering oavsett transportslag kommer Mattias att bli en ovärderlig resurs i arbetet med att ställa om och hitta nya logistiklösningar för morgondagens hållbara godsflöden i regionen, säger Mikael Salomonsson.

Mattias Lindholm kommer närmast från en mångårig tjänst hos Wasaline där han ansvarat för fraktförsäljningen i Skandinavien. Utöver sitt försäljningsansvar har han även varit säkerhetsrådgivare och har en stor kunskap om klassificerade transporter.

- Jag ser väldigt mycket fram emot att få vara en del i att utveckla Umeå som logistiskt nav. Umeå har väldigt fina logistikanläggningar och ett bra logistiskt läge i norra Sverige, säger Mattias Lindholm.

Mattias efterträder Daniel Rönnberg som går vidare till nya utmaningar hos fraktbolaget First Row Shipping.

- Daniel har under sina år på INAB byggt upp en otroligt fin grund för det logistiknav som Umeå är på väg att bli, nu tar Mattias över stafettpinnen och kommer att fortsätta utvecklingen som befäster Umeås position som den naturligt starka tillväxtväxtmotorn i Norr, säger Mikael Salomonsson.

Publiceringsdatum