Isabella Forsgren, Infrastrukturstrateg hos INAB.

Isabella Forsgren, Infrastrukturstrateg hos INAB.

Logistiknavet Umeå laddar för grön omställning

Umeå har satsat stort och målmedvetet på att utveckla infrastrukturen de senaste åren. Syftet är att bana väg för omställningen men också att skapa tillväxt genom att stärka förutsättningarna för regionens näringsliv.

Nu pågår bland annat statens utbyggnad av Norrbotniabanan och Umeå kommunkoncern möter upp med en järnvägsterminal på Umeå Eco Industrial Park. En annan satsning är utbyggnaden av Umeå hamn, en investering
om totalt 1,4 miljarder kronor.

Projekt banar väg för en mer fossilfri hantering av gods

Konkreta exempel på åtgärder är utvecklingen av en laddstruktur för hamnens egna fordon men också försörjningen av landström till de nya kajplatserna som planeras. Umeå-Vasa satsar även på att bli en Grön Sjöfartskorridor enligt FN:s deklaration Clydebank som Sverige skrev under på klimatkonferensen i Glasgow, Cop26. Umeå-Vasa har identifierats som en transportlänk som har goda förutsättningar. Flera aktörer samverkar kring dessa frågor. Isabella Forsgren, infrastrukturstrateg på det kommunala bolaget Infrastruktur i Umeå (INAB) berättar mer:

– I Umeå hamn finns redan idag både ladd- och landström för den nya innovativa gods- och passagerarfärjan Aurora Botnia som trafikerar Kvarken mellan Umeå och Vasa. Färjan som sjösattes hösten 2021 är en laddhybridfärja och räknas som en av världens miljövänligaste. Nu tar vi nästa steg och planeringen pågår för att förse ytterligare
kajplatser med landström, berättar Isabella.

Laddstation för tunga fordon

I höst invigs också Umeås första snabbladdstation för tunga fordon. Snabbladdstationerna är en förutsättning för att tung trafik som lastbilar ska kunna drivas på el, en omställning som hela transportsektorn verkar för men som trots det går långsamt. I Umeåregionen arbetar kommunkoncernen tillsammans med andra aktörer för att skynda på förändringen.

– Vi är tidigt ute och tror att vi med den här satsningen kan vara med och öka antalet tunga fordon som går på el.
Laddstationen ligger vid kombiterminalen i centrala Umeå, i direkt anslutning till europavägarna, en fördel för transporter som ska till och från terminalen. Umeå kommunkoncern planerar också för fler snabbladdstationer för tunga fordon, bland annat i hamnen.

Omställning i Umeå hamn

– Att ställa om all verksamhet i hamnen och förse fartygen med el fordrar en enorm effektkapacitet. I framtiden kan man föreställa sig att hamnen behöver vara en slags energinod där man kan lagra, och kanske också tillverka, energi. Vi vet inte helt säkert hur det kommer att se ut eller vilka framtida bränslen det kan handla om men det är frågor som vi har börjat nysta i.

Isabella berättar att man tar fram en handlingsplan för att räkna ut hur stort elbehovet kommer att vara i hamnen i
framtiden. Klart är att el är en bärande del av satsningen och en viktig förutsättning för den gröna omställningen.

Den viktiga förbindelsen mellan Sverige och Finland

Förbindelsen över Kvarken är viktig inte bara avseende relationer och transporter mellan Finland och Sverige utan kopplar också samman Norge och de viktiga Atlanthamnarna. Det nya geopolitiska läget och att Sverige är på väg att ansluta till NATO har satt ytterligare ljus på de öst-västliga förbindelserna, kopplingen över Kvarken och behovet av redundans i transportsystemet.

– Om man tar fram kartan så ser man tydligt hur centralt vi ligger. Den nya finska regeringen har lagt in i sitt regeringsprogram att en fast förbindelse över Kvarken ska utredas, så det är hög aktivitet från flera håll, avslutar Isabella Forsgren.

Northern Access

Umeå är ett starkt logistiskt nav i norra Sverige, med flera aktörer som samverkar kring hållbara logistiktjänster. Under paraplynamnet Northern Access samlar dessa aktörer tjänster, service och kompetenser för alla de intressenter som i dag och i framtiden vill transportera till och från Umeå, Västerbotten och hela norra Norden. Northern Access är ett samverkansforum där bland annat INAB, Kvarken Ports, Umeå kommun, Umeå hamn, Dåva terminal, Västerbottens handelskammare, Storuman, Region Västerbotten och Wasaline är aktiva.

Läs mer om Northern Access här Länk till annan webbplats.

Publiceringsdatum