Umeå godsbangård

Upphandling av terminaloperatör till Umeå godsbangård

INAB kommer under 2023 att upphandla en terminaloperatör till Umeå godsbangård med avtalsstart hösten 2024.

Vi går ut publikt med en RFI via E-avrop redan nu för att analysera marknaden.

Information om hur man kan ta del av materialet via E-avrop kan ges av ansvarig upphandlare Dick Ekström, mail: dick.ekstrom@umea.se

Publiceringsdatum