Våra fastigheter

INAB är koncernens resurs att äga, förvalta och utveckla järnvägsanslutna anläggningar, fastigheter och fastigheter på ett affärsmässigt sätt.

Vi på INAB sköter underhåll och förvaltning av en bred portfölj av fastigheter som inkluderar bland annat badhus, resecentrum, kombiterminaler och järnvägsanläggningar. Vi strävar efter att hålla våra fastigheter i absolut toppskick för att kunna möta behoven hos våra kunder och samhället i stort.

I korthet

Total vattenmängd Navet

4 500 000 miljoner liter