Våra dotterbolag

Dåva Terminal AB och Umeå Vagnverkstad AB

Dåva Terminal AB och Umeå Vagnverkstad AB är kommunala bolag och dotterbolag till INAB.

Dåva Terminal AB

Bolaget bildades 2016 tillsammans med Umeå Energi och Dåva DAC. Bolaget har till föremål att projektera, anlägga och förvalta industrispår från Norrbotniabanan till industriområdet Dåva Eco-Industrial park samt tillsammans med Umeå kommun förvärva, utveckla och försälja mark intill detta industrispår för industrisyfte.

Bolaget skall med beaktande av kommunallagens lokaliseringsprincip, utveckla och förvalta järnvägsanläggningar och industritomter med behov av närhet till järnvägsanläggning för att främja Umeås tillväxt och utveckling som ett logistikcentrum i norr.

Dåva terminal – kombiterminal i hjärtat av Umeå Eco-Industrial park

Under 2020 påbörjades arbetet med att anlägga en järnvägsterminal på området. Terminalen kommer stå färdig under 2023 och utgöra hjärtat inom Dåva Eco-Industrial park och främja klimatsmarta transporter till och från området. I samband med att Norrbotniabanans sträckning upp till Dåva går det att nå terminalen med tåg.

Styrelse Dåva Terminal AB

Lennart Holmlund, ordf
Maja Westling Palmberg, vice ordf
Erik Rosenbaum
Jörgen Aronsson
Mårten Henriksson
Ulf Kullh

Umeå Vagnverkstad AB

I samband med att Botniabanan blev klar 2010 byggdes en ny vagnverkstad i anslutning till Umeå godsbangård. Bolaget Umeå Vagnverkstad AB äger anläggningen och bildades 2011 med syfte att projektera, uppföra, äga och förvalta en vagnverkstad i Umeå.

Företaget Euromaint Rail AB är hyresgäst och disponerar verkstad samt tillhörande järnvägsinfrastruktur.

Umeå vagnverkstad – modern järnvägsanläggning för utveckling och underhåll

Själva vagnverkstaden används för löpande och avhjälpande underhåll samt utveckling av Norrtågs fordonsflotta. Komponenter som felar i trafik analyseras och ersätts vid behov under korta välplanerade tider i verkstaden. För att upprätthålla den här typen av snabba underhållsåtgärder krävs en vältrimmad logistik av fordon, personal och material till verkstaden.

Vagnverkstaden på Västerslätt i Umeå är en så kallad trafikverkstad där syftet är att underhålla järnvägsfordon för persontransport med korta underhållsstopp.

Styrelse Umeå Vagnverkstad AB

Lennart Holmlund, ordf
Sven-Olov Edvinsson, vice ordf
Gabriel Farrysson
Greger Knutsson
Lars Brännström
Lina Farhat
Sandra Jakobsson
Ulf Pantzare
Åsa Bäckström