Hörnefors resecentrum

Hörnefors resecentrum

Hörnefors resecentrum ligger inom gångavstånd till huvuddelen av Hörnefors tätort. Stationen stod klar 2011 och är ett av flera resecentrum som byggdes i anslutning till Botniabanan.

Inspiration från brukssamhället

Byggnadens arkitektur har tagit inspiration från Hörnefors historia som ett brukssamhälle. Fasaden består av rött tegel med inslag av svartglaserade tegelband och den breda takkanten av koppar inramar byggnaden väl. Byggnadens mittendel består av stora glaspartier i tre väderstreck, vilket ger fin rymd till de mindre väntsalarna. Mittenpartiets väggar är något snedställda och ger byggnaden ett effektfullt uttryck. Då perrongen sträcker sig över Hörneån har ytterligare en kommunikationsväg över Hörneån skapats. Från perrongen kan man se sedumtaket på de två lägre byggnadspartierna.

INAB äger stationsfastigheten och ansvarar för den dagliga driften av resecentret. Trafikverket ansvarar för underhåll av spår och perronger.

Information för resenärer finns samlad på dinstation.se Länk till annan webbplats..

I korthet

Byggår

2011

Antal våningar

2 st

Hörnefors resecentrum miljöbild

Byggnadens arkitektur har tagit inspiration från Hörnefors historia som ett brukssamhälle. Fasaden består av rött tegel med inslag av svartglaserade tegelband och den breda takkanten av koppar inramar byggnaden väl.

Kontaktperson

  • Isabella Forsgren, Infrastrukturstrateg hos INAB. Logistiknavet Umeå laddar för grön omställning Umeå har satsat stort och målmedvetet på att utveckla infrastrukturen de senaste åren. Syftet är att bana väg för omställningen men också att skapa tillväxt genom att stärka förutsättningarna för regionens näringsliv.
  • INAB kontor Så stärkte INAB sin visuella identitet med små, effektiva insatser Med en omsorgsfull gestaltning, noga utvalda material och minimala modifieringar, har LINK Arkitektur utformat en arbetsplats som speglar INAB:s företagskultur och möter deras högt ställda hållbarhetskrav. Arbetet har skett i nära samarbete med såväl hyresgästen INAB som med fastighetsägaren Lerstenen.