Aktuellt

  • Umeå Open Data Climate Challange Kan man stödja och främja klimatåtgärder med hjälp av öppna data? Vi tror det och är därför en av tio aktörer som står bakom utmaningen Umeå Open Data Climate Challenge.

  • Fredrik Lindvall Utvecklingen av Umeås infrastruktur gynnas då INAB stärker projektledarverksamheten Umeå kommuns infrastrukturbolag INAB förbereder för ombyggnationen av Umeå hamn och andra komplexa infrastrukturprojekt genom att förstärka organisationen med en senior projektledare.
  • Umeå hamn Umeå utreder om grön vätgas är vägen till fossilfri sjöfart Hur kan man framöver erbjuda fossilfria bunkringsbränslen och elladdning i svenska hamnar? EU projektet Blue Supply Chains ska studera bästa förnybara bränslelösningar och dess infrastrukturbehov inom sjöfarten, men också definiera krav för bunkring av dessa i Umeå hamn. Det kommer också ske en kunskapsöverföring av det svenska resultatet till andra Östersjöhamnar.
  • Umeå hamns intermodala järnvägsterminal Godsvolymerna via Umeås anläggningar ökade 2022 Färska siffror från Umeås anläggningar visar att mängden gods till och från regionen ökade under 2022. - De senaste åren, även under pandemin, har vi sett en stabil ökning i antalet hanterade lastenheter (TEU) via Umeå hamn och Umeå kombiterminal. Det är bland annat ökad export av trävaror, Wasalines nya färja och den pågående nyindustrialiseringen i Norrland som ligger bakom ökningen där Umeå blir regionens naturliga logistiknod. Vi upplever också att fler vill satsa på mer miljövänliga transporter och då är sjöfart och järnväg de naturliga alternativen vilket kan vara en annan orsak till ökningen, säger INABs marknadsstrateg Daniel Rönnberg.
  • Umeå godsbangård Upphandling av terminaloperatör till Umeå godsbangård INAB kommer under 2023 att upphandla en terminaloperatör till Umeå godsbangård med avtalsstart hösten 2024.Vi går ut publikt med en RFI via E-avrop redan nu för att analysera marknaden.Information om hur man kan ta del av materialet via E-avrop kan ges av ansvarig upphandlare Dick Ekström, mail: dick.ekstrom@umea.se