Kvarken Multimodal Link - välbesökt seminarium på Almedalen

Idag deltog projektet Nordic Logistic Corridor på Almedalen under temat Kvarken Multimodal Link - en strategisk länk för öst-västliga gods- och passagerartransporter mellan Finland och Sverige.

Seminariet var välbesökt med 75 personer som lyssnade på förmiddagens föredrag. Följande personer fanns med på talarlistan:

Mlapetra Kumpula-Natrl - Flnlands riksdag
Ulla-Maj Wideroos - Finlands Riksdag
Edward Rledl - Sveriges Riksdag
Joså Anselmo - DG-Move (EU)
Stig Strand - turistentreprenör Tärnaby/Hemavan
Henrik Wilhelms - Wärtsilä
Ulrika Roupe - SSPA
Jaak Meri-Sjöfartsverket
Mathias Lindström - Kvarkenrådet
Olav Jern - Österbottens förbund
Erik Bergkvist - Region Västerbotten

Publiceringsdatum