Regionens aktörer visar på betydelsen av en stabil transportlänk över Kvarken

Arbetet för en effektiv och långsiktigt hållbar transportlösning mellan Umeå och Vasa fortsätter. De samhällsekonomiska nyttorna utreds ytterligare, statistik och andra underlag samlas in och diskussioner pågår för att hitta finansieringslösningar. Nu finns en sammanställning av vad länken betyder för viktiga aktörer i regionen.

Ett flertal centrala aktörer i Kvarkenregionen har intygat vikten av en pålitlig och attraktiv transportväg över Kvarken. Utsagorna finns i ett gemensamt underlag, sammanställt av INAB.

Underlaget visar bl.a. att genvägen över Bottenviken ger möjligheter till samverkan för högre utbildning och forskning, främjar kvalificerade sjukvårdssamarbeten och har en avgörande betydelse för att besöksnäringen ska kunna fortsätta sin positiva utveckling.

Ladda ner eller läs samanställningen här Pdf, 10 MB.

Publiceringsdatum