Nytt projekt ska utveckla intermodal närsjöfart för godstransporter till och från Västerbotten

Projektet Nordic Intermodal Short Sea är ett samverkansprojekt med syfte att utveckla närsjöfarten i Östersjön. Detta för att kunna erbjuda regionens varuägare optimerade fraktmöjligheter som matchar behov och efterfrågan. – Målet är att etablera en ny godstransportlinje via sjöfart som är anpassad för regionens näringslivs behov av både tjänster, relationer och ledtid, säger projektledare Daniel Rönnberg, Marknadsstrateg på INAB.

Avsnittsrubrik

Projektet som delfinansieras av Region Västerbotten pågår under en treårsperiod och är ett samverkansprojekt med representanter från Kvarken Ports AB, ILC i Storuman AB, externa specialistkonsulter och projektleds av INAB.

- En stor andel gods som rör sig till och från vår region transporteras fortfarande med lastbil till hamnar i södra Sverige för vidaretransport. Detta är något som projektet avser att minimera genom att utveckla logistiklösningar med sjöfart i huvudsak men även med järnväg, säger Daniel Rönnberg.

Projekt ligger i linje med regeringens godstransportstrategi då man strävar efter att hitta effektiva och långsiktiga logistiklösningar som gynnar det regionala näringslivet så väl som miljön genom att använda en större del av sjöfartens kapacitet och nyttja järnvägens fulla potential.

- Projektet går i full fart just nu och den samlade erfarenhet och kunskap som projektets deltagare besitter borgar för goda förutsättningar att lyckas, säger Daniel Rönnberg.

Mer information om projektet finns under sidan Projekt och "Nordic Intermodal Short Sea" här på webben.

Publiceringsdatum