Laddning ellastbil

Foto: Volvo Lastvagnar

Ny snabbladdstation i Umeå ska möjliggöra eldrivna godstransporter

Projektägaren Umeå Energi har i samverkan med Umeå kommun, INAB och Biofuel region beviljats medel för att bygga en snabbladdstation för ellastbilar på Västerslätt i Umeå. INAB har fått uppdraget att projektleda bygget och den nya laddstationen ska står klar i månadsskiftet september/oktober i år.

Strategisk placering för laddning av ellastbilar

Laddinfrastrukturen för tung trafik är i behov av utbyggnad i takt med att eldrivna transporter beräknas öka. Umeås nya laddstation ska påskynda omställningen till eldrift för tunga transporter regionalt. Energimyndigheten har beviljat projektet investeringsstöd och stationen i Umeå blir en del i ett rikstäckande nätverk av laddstationer för tunga fordon.

Laddstationen kommer att byggas på Godsvägen i Umeå strategiskt placerad nära länsväg 363 och västra kringfartsleden, en viktig knutpunkt för lastbilstrafik. I området intill laddstationen finns Umeås kombinerade lastbils- och tågterminal som drivs av det kommunala bolaget INAB.

”Laddpunkten är utmärkt placerad för gods som transporteras med en kombination av lastbil- och tåg och skapar goda möjligheter för helt elektrifierade logistikkedjor” säger Daniel Rönnberg, affärsutvecklare hos INAB

Laddstationen kommer att skapa möjligheter för aktörer i närområdet, bland annat restauranggrossisten Martin & Servera som varit tidigt ute med fossilfria transporter nationellt samt det lokala fraktbolaget Umeå Godstransportservice.

”Utbyggnad av laddpunkter är en grundförutsättning för framtidens fossilfria transporter och för att åkare ska våga satsa. Etableringen i Umeå ger goda förutsättningar för framtiden” säger Björn Ledin, VD Umeå Godstransportservice som redan idag har en ellastbil i drift i Umeå.

Laddstationen kommer att vara publik, det vill säga allmänt tillgänglig. Den utrustas med två 350 KW laddare med möjlighet till fyra laddpunkter på 175 KW, i första hand avsedd för tung trafik. Inledningsvis kommer tillgängligheten på laddarna att vara hög vilket också möjliggör publik snabbladdning för personbilar.

Läs mer om projektet här

Publiceringsdatum