Publik snabbladdstation för tunga fordon

Regionala elektrifieringspiloter påskyndar elektrifieringen av godstransporter

laddning ellastbil

Foto: Volvo Lastvagnar

Hösten 2023 får Umeå sin första publika snabbladdare för tunga fordon. Laddaren är placerad på Västerslätt och utrustas med två 350 kW laddare med möjlighet till fyra laddpunkter på 175 kW.

Publik snabbladdstation i Umeå möjliggör eldrivna godstransporter

Projektet, som är en Regional elektrifieringspilot finansierat av Energimyndigheten, syftar till att påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige.

Laddstationen byggs på Godsvägen i Umeå, strategiskt placerad nära länsväg 363 och västra kringfartsleden, en viktig knutpunkt för lastbilstrafik. På området ligger även Umeå kombiterminal som drivs av Sandahlsbolagen på uppdrag av INAB.

- Laddstationen ligger utmärkt placerad för den tunga lastbilstrafiken som trafikerar vår terminal för att hämta eller lämna intermodala enheter. Detta skapar goda möjligheter för helt elektrifierade logistikkedjor, säger Daniel Rönnberg, affärsutvecklare hos INAB.

Laddstationen kommer att skapa möjligheter även för aktörer i närområdet, bland annat restauranggrossisten Martin & Servera som varit tidigt ute med fossilfria transporter nationellt samt det lokala fraktbolaget Umeå Godstransportservice.

- Utbyggnad av laddpunkter är en grundförutsättning för framtidens fossilfria transporter och för att åkare ska våga satsa. Etableringen i Umeå ger goda förutsättningar för framtiden, säger Björn Ledin, VD Umeå Godstransportservice som redan idag har en Ellastbil i drift i Umeå i samarbete med Schenker och Scania.

I korthet

Datum för färdigställande

Oktober 2023

Antal laddare

2 x 350 kW (eller 4 x 175 kW)

Byggprojektledare

INAB

Projektägare

Umeå Energi

Finansiering

BioFuel Region logo

Samverkan viktig för omställningen

I den här satsningen samarbetar Umeå Energi som elnätsägare med fordonstillverkare, åkerier, logistikföretag och Umeå kommun samt INAB.

Laddstationen utrustas med två 350 KW laddare med möjlighet till fyra laddpunkter på 175 KW, i första hand avsedd för tung trafik. Inledningsvis kommer tillgängligheten på laddarna att vara hög vilket också kommer att möjliggöra publik snabbladdning för personbilar.

INABs roll

“INAB projektleder bygget av den nya snabbladdstationen.”

Kontaktperson

  • Mattias Lindholm affärsutvecklare hos INAB Utvecklingen av regionens logistikflöden fortsätter med vår nye affärsutvecklare Den 12 september tog Mattias Lindholm över rodret som affärsutvecklare på det kommunala bolaget INAB.
    - Mattias kommer att bli oerhört värdefull i det fortsatta arbetet med att utveckla logistikflödena i regionen genom sina tidigare erfarenheter och den kompetens som han besitter, säger bolagets VD Mikael Salomonsson.
  • Projekt för koldioxidinfångning i Umeå Umeås energibolag Umeå Energi har tillsammans med partners ett pågående projekt med målsättningen att minska koldioxidutsläpp vid Dåva kraftvärmeverk, med potential att bidra med uppemot 300 000 ton minusutsläpp.

Mediabank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.

Visa alla