Järpenflödet

INAB löste komplext logistikflöde av farligt avfall

Järpen RGS Nordic

21 000 ton kontaminerad jord som förorenats av över 100 års sulfittillverkning, pappersbruk och träslipning skulle transporteras från Järpen i Jämtland till deponicentralen i Umeå, Dåva DAC. Det skulle dessutom göras via tåg, något som aldrig gjorts i samma skala i Sverige tidigare.

En försvårande omständighet var att försöka skapa en smidig och kostnadseffektiv logistikkedja där järnvägen blir ett konkurrenskraftigt alternativ till lastbilen på en relativt kort sträcka. Den kontaminerade jorden behövde dessutom byta transportslag från tåg till lastbil den sista sträckan från Umeå godsbangård till deponicentralen – samtidigt som en tågtidtabell skulle hållas.

Tack vare ett omfattande kontaktnät både lokalt och regionalt kunde INAB enkelt skapa en tät dialog mellan entreprenören RGS Nordic, Green Cargo, Innofreight, Frakttjänst i Umeå och Dåva DAC. Detta möjliggjorde en smidig process där vi tidigt kunde få med relevanta kompetenser och aktörer och bygga ett gott samarbete. Vår egen stora kompetens inom dessa områden var såklart en förutsättning för att kunna utveckla ett så pass komplext logistikflöde.

I korthet

Totalt transporterad volym i ton

21 000

Föroreningsämne

Kisaska

Koldioxidbesparing (jämfört med lastbilstransport) kg

606 217

Järpen RGS Nordic

Miljön i fokus när RGS Nordic håller i saneringsprojektet av Järpens industriområde i Åre.

Funktionella och flexibla anläggningar

Projektet blev lyckat och vi bröt ny mark! Med kompetenta och drivna projektledare, mod och skärpa genomfördes transporten enligt plan. En viktig detalj som bidrog till framgången var funktionaliteten och flexibiliteten hos våra anläggningar. Umeå godsbangård på Västerslätt i Umeå blev omlastningsplats för den kontaminerade jorden. Inte heller detta hade gjorts tidigare.

Projektet blev viktigt och lärorikt internt för oss på INAB och framöver kommer en ny anläggning, Dåva Terminal, att bli specialiserad på denna typ av gods- och massahantering.

Projektet visar att det är fullt möjligt att frakta komplext gods med tåg även kortare sträckor och på det sättet minska klimatavtrycket. Något vi ser fram emot att jobba vidare med för att möta de hållbarhetskrav som framtiden kräver.

INABs roll

"Vårt breda kontaktnät och vår kunskap om hur man sätter ihop logistikflöden var starkt bidragande till att projektet blev framgångsrikt”

– Daniel Rönnberg, Marknadsstrateg INAB

Kontaktperson