Umeå Östra

INAB bakom prisade Umeå Östra

Umeå Östra nattbild

Järnvägsstationen Umeå Östra har sedan den invigdes av Kung Carl XVI den 28 augusti 2010 varit en viktig knutpunkt och ett landmärke i Umeå. Den strategiska placeringen precis intill både sjukhuset och universitetsområdet gör att stationen är viktig ur ett infrastrukturperspektiv då ett stort antal människor passerar här dagligen.

Ökande antal tågpendlare

Bygget av Botniabanan – järnvägssträckningen mellan Nyland och Umeå – möjliggjorde att fler människor kunde pendla med tåg in till Umeå varför behovet av en ny och modern station uppstod.

Under byggandet av Umeå Östra stod INAB som byggherre och projektledare. Idag äger INAB fastigheten och ansvarar för drift och underhåll. Som entreprenör upphandlades NCC och INAB fick därmed ansvaret att föra dialogen mellan Trafikverket, Umeå kommun och NCC.

Resecentret är till största delen uppbyggt av glas och limträ som ger hela byggnaden ett karaktäristiskt utseende.

I korthet

Besökare per år

50.000 – 60.000

Invigd

2010

Byggtid

2 år

Umeå Östra nattbild

Resecentret är till största delen uppbyggt av glas och limträ som ger hela byggnaden ett karaktäristiskt utseende.

Prisad arkitektur

Projektet tilldelades Trafikverkets arkitekturpris 2013 med motiveringen: Priset syftar till att uppmärksamma byggnader som är förebilder när det gäller kombinationen infrastruktur och arkitektur.

Umeå Östra har dessutom tilldelats ett hedersomnämnande i den järnväg- och arkitekturinriktade internationella och design- och arkitekturtävlingen Brunel Awards.

Umeå Östra är en så kallad 3D-fastighet där INAB äger fastigheten, stationsbyggnaden, gångtunneln under järnvägsspåren samt Holmsundsvägen. Trafikverket äger fastigheten som järnvägsspåren ligger på och Umeå Kommun äger Holmsundsvägen.


Arkitekturpris 2023

“Umeå Östra resecentrum binder vackert samman två stadsdelar och är ett generöst utformat offentligt rum som välkomnar människor.”

– Motivering Trafikverkets arkitekturpris 2023

Kontaktperson

  • God Jul & Gott Nytt År Vi vill passa på att tacka för året som gått och önskar alla våra samarbetspartners, kollegor, familjer och vänner en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
  • Nu är Umeås första publika laddstation för tunga fordon invigd Strax efter 10.30-tiden i dag fyllde Umeås kommunalråd Hans Lindberg det första fordonet med energi från den nya laddstationen på Västerslätt. Det markerade öppningen av vad som är ett efterlängtat tillskott i Umeå.
    – Det här är ett stort och viktigt steg framåt i vår strävan att möjliggöra helt elektrifierade logistikkedjor. Etableringen i Umeå ger goda förutsättningar för framtiden, menar han.

Mediabank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.

Visa alla

Norrbotniabanan
Umeå part of the future
Midway Alignment