Umeå vagnverkstad

Norra Sveriges modernaste vagnverkstad

Umeå vagnverkstad

I anslutning till Umeå godsbangård ligger norra Sveriges modernaste vagnverkstad. Här utförs korta välplanerade underhållsstopp för Norrtågs fordonsflotta.

Tidseffektivt fordonsunderhåll

Anläggningen består av tre hallar som inrymmer tvättar, lyftanordningar, hjulsvarv och avisningsanläggning samt ytor för service och reparationer. Anläggningen är väl anpassad för att bedriva ett effektivt fordonsunderhåll. Tack vare varmluftsavisning har avisningstiden kunnat halveras jämfört med tidigare och möjligheten till hjulsvarvning är direkt avgörande för upprätthållandet av en effektiv persontrafik i de fyra nordligaste länen.

Vagnverkstaden byggdes i samband med att Botniabanan blev klar 2010 och ägs av vårt dotterbolag Umeå Vagnverkstad AB. Under 2020 slutfördes en utbyggnad av vagnverkstaden, vilken stärker förmågan att trafiksätta Norrtågs fordonsflotta.

I korthet

Byggår

2010

Antal hallar

3 st

Umeå vagnverkstad interiörbild

Anläggningen består av tre hallar som inrymmer tvättar, lyftanordningar, hjulsvarv och avisningsanläggning samt ytor för service och reparationer.

Kontaktperson

  • Mattias Lindholm affärsutvecklare hos INAB Utvecklingen av regionens logistikflöden fortsätter med vår nye affärsutvecklare Den 12 september tog Mattias Lindholm över rodret som affärsutvecklare på det kommunala bolaget INAB.
    - Mattias kommer att bli oerhört värdefull i det fortsatta arbetet med att utveckla logistikflödena i regionen genom sina tidigare erfarenheter och den kompetens som han besitter, säger bolagets VD Mikael Salomonsson.
  • Projekt för koldioxidinfångning i Umeå Umeås energibolag Umeå Energi har tillsammans med partners ett pågående projekt med målsättningen att minska koldioxidutsläpp vid Dåva kraftvärmeverk, med potential att bidra med uppemot 300 000 ton minusutsläpp.