Grön Sjöfartskorridor

Umeå-Vasa, en grön sjöfartskorridor i framkant

Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa. Avtalet innebär ett starkt engagemang för främjande av hållbar trafik och för samarbete mellan städerna och deras aktörer. Genom samarbetet eftersträvas att förbindelsen ska vara klimatneutral år 2030.

EU-initiativ

Storbritannien kom hösten 2021 med ett initiativ som gällde en så kallad Clydebank-deklaration Länk till annan webbplats.. De länder som har undertecknat den förbinder sig att tillsammans arbeta för att minst sex gröna sjöfartskorridorer ska etableras före mitten av 2020-talet. Målet är att år 2030 ska antalet gröna korridorer redan vara avsevärt större. Deklarationen har undertecknats av 24 länder.

Med gröna sjöfartskorridorer avses utsläppsfria rutter mellan två eller flera hamnar. Enligt deklarationen innebär detta att bränslena inte orsakar utsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Målet är att främja samarbetet mellan strategiska aktörer, specificera utmaningar och eventuella åtgärder, inbegripa de eventuella åtgärderna i de nationella handlingsplanerna samt beakta hur de gröna sjöfartskorridorerna påverkar miljön och dess hållbarhet på en allmän nivå.

I korthet

Syfte

Påskynda omställningen

Uppföljning

Global Maritime Forum, årliga COP-konferenser

Antal korridorer fram till 2025

6 st

Isabella Forsgren, infrastrukturstrateg hos INAB.

Vasa och Umeå medverkar i ett pilotprojekt med gröna sjöfartskorridorer

Vasa och Umeå delar på en lång och historisk förbindelse över Östersjön. Båda städerna har också ställt upp betydande miljömål och strävar efter att vara klimatneutrala städer i framtiden.

Målet med att effektivera samarbetet är att främja gröna transportkorridorer och minska sjöfartens koldioxidutsläpp med hjälp av innovativa och miljövänliga lösningar:

  • Vara inspiratör och föregångare i fråga om den gröna sjöfarten.
  • Utveckla ett levande laboratorium för att minska koldioxidutsläppen.
  • Stimulera nya logistiklösningar och miljövänliga innovationer.
  • Utveckla en helt fossilfri multimodal transportkedja.
  • Eftersträva klimatneutralitet till år 2030.

Kvarken Ports och Wasaline är i Sverige med i två initiativ som har förutsättningar att ge värdefull kunskap som stöd för arbetet.

I maj 2022 kom de nordiska miljö- och klimatministrarna överens om en särskild deklaration om ett pilotprojekt gällande gröna transportkorridorer.

Projektet, som leds av det norska klassificeringssällskapet DNV, riktar in sig på sjöfarten mellan de nordiska länderna och syftet är att identifiera eventuella rutter och aktörer, som vill ingå partnerskap om gröna transportkorridorer. I sin kartläggning har DNV identifierat rutten mellan Vasa och Umeå som en av de två mest intressanta nordiska sjöfartskorridorerna bland 81 rutter.

– I maj 2022 kom nordiska miljö- och klimatministrar överens om en särskild deklaration om pilotprojekt för gröna sjöfartsrutter. I kartläggningen av pilotprojektet har sträckan mellan Vasa och Umeå identifierats som en av de två mest intressanta nordiska sjöfartslederna av totalt 81 rutter. VASEK är en av organisationerna som har varit involverade i att stödja processen för de avsiktsförklaringens parter. Den gröna sjöfartsleden utgör en viktig komponent i utvecklingen av logistik- och ekosystemarbete, säger VASEKs projektchef och logistikexpert Anna Måtts-Fransén.

INABs roll

“INAB har varit med och initierat projektet tillsammans med övriga partners. Sjöfarten är en viktig del i den gröna omställningen och vi ligger långt fram i Umeå och Vasa med mycket goda förutsättningar för att skapa en grön sjöfartskorridor.”

– Isabella Forsgren, INAB

Kontaktperson

  • Hållbarhetsbokslut Vi på INAB värderar hållbarhetsarbetet högt och strävar efter att det ska genomsyra allt vi gör. Med de ansvarsområden som vilar på vår verksamhet har vi också en viktig roll i Umeås fortsatta utveckling. För att tydliggöra och synliggöra vårt hållbarhetsarbete har vi sammanfattat det i ett hållbarhetsbokslut.
  • Möjlig miljardinvestering till Umeå Det Litauiska företaget Kaunas Metal UAB har planer på att investera ca en miljard kronor i en fabrik i Umeå. Kanunas Metal tillverkar armeringsjärn till byggindustrin. Umeå kommun har reserverat ett stort markområde på Klockarbäcken. Går planerna i lås kan det röra sig om 300 arbetstillfällen.

Mediabank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.

Visa alla