Parkeringshus Umeå C

För ett växande Umeå

Parkeringshus i Umeå

Nu byggs ett nytt parkeringshus vid Järnvägsallén mellan järnvägsstationen Umeå C och Östra Kyrkogatan. Upab kommer att äga huset som får 240 bilplatser fördelade på fyra våningar. INAB är beställarombud och ansvarar för upphandling och projektledning under byggtiden. Parkeringshuset invigs 21 oktober 2017.

100 meter långt

Det tilltänkta p-huset ska öka antalet arbetsplatsparkeringar i Umeå men kommer att vara öppet för alla. Huset blir en långsmal skapelse som sträcker sig från korsningen av Järnvägsallén och Östra Kyrkogatan, till den nuvarande infarten till parkeringsområdet i höjd med Norrlandsoperan. Infarten kommer att hamna på kortsidan mot järnvägsstationen.

Miljövänliga energilösningar

Fastigheten har solceller på taket för el till motorvärmare och belysning. Parkeringshuset får 16 laddstolpar för elbilar och elhybrider, fyra per våningsplan. Det finns även platser förberedda för lika många laddstolpar till, om behovet ökar i framtiden.

I korthet

Antal bilplatser

240

Klart

2018

Kostnad

75 milj

Uppdragsgivare

UPAB

Mediabank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.

Visa alla