Umeå vagnverkstad

Upförande och byggnation av vagnverkstad för service och underhåll av Norrtågs fordonsflotta

Umeå vagnverkstad

I samband med byggandet av Botniabanan uppfördes en vagnverkstad i Umeå. Byggnaden, som är en infrastrukturinvestering i storleksordningen 130 miljoner kronor, används till avisning, service samt kadaver- och klottersanering. Verkstaden är unik i sitt slag i norra Sverige.

Underhåll av järnvägsfordon för persontransport med korta underhållsstopp

Vagnverkstaden används för löpande och avhjälpande underhåll samt utveckling av Norrtågs fordonsflotta. Komponenter som felar i trafik analyseras och ersätts vid behov under korta välplanerade tider i verkstaden. För att upprätthålla den här typen av snabba underhållsåtgärder krävs en vältrimmad logistik av fordon, personal och material till verkstaden.

I samband med att Botniabanan blev klar 2010, byggdes den nya vagnverkstad i anslutning till Umeås nya godsbangård/NLC Terminal. Bolaget Umeå Vagnverkstad AB, ett dotterbolag till INAB, äger anläggningen. Företaget Euromaint Rail AB  är hyresgäst och disponerar verkstad samt tillhörande järnvägsinfrastruktur.

I korthet

Byggstart

2009

Byggtid

4-5 år

Kostnad

130 miljoner

Finansiering

Logo EU

Umeå vagnverkstad används för underhåll av Norrtågs fordonsflotta. Den moderna anläggningen är unik i norra Sverige.

  • God Jul & Gott Nytt År Vi vill passa på att tacka för året som gått och önskar alla våra samarbetspartners, kollegor, familjer och vänner en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
  • Nu är Umeås första publika laddstation för tunga fordon invigd Strax efter 10.30-tiden i dag fyllde Umeås kommunalråd Hans Lindberg det första fordonet med energi från den nya laddstationen på Västerslätt. Det markerade öppningen av vad som är ett efterlängtat tillskott i Umeå.
    – Det här är ett stort och viktigt steg framåt i vår strävan att möjliggöra helt elektrifierade logistikkedjor. Etableringen i Umeå ger goda förutsättningar för framtiden, menar han.

Mediabank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.

Visa alla