Umeå vagnverkstad

Upförande och byggnation av vagnverkstad för service och underhåll av Norrtågs fordonsflotta

Umeå vagnverkstad

I samband med byggandet av Botniabanan uppfördes en vagnverkstad i Umeå. Byggnaden, som är en infrastrukturinvestering i storleksordningen 130 miljoner kronor, används till avisning, service samt kadaver- och klottersanering. Verkstaden är unik i sitt slag i norra Sverige.

Underhåll av järnvägsfordon för persontransport med korta underhållsstopp

Vagnverkstaden används för löpande och avhjälpande underhåll samt utveckling av Norrtågs fordonsflotta. Komponenter som felar i trafik analyseras och ersätts vid behov under korta välplanerade tider i verkstaden. För att upprätthålla den här typen av snabba underhållsåtgärder krävs en vältrimmad logistik av fordon, personal och material till verkstaden.

I samband med att Botniabanan blev klar 2010, byggdes den nya vagnverkstad i anslutning till Umeås nya godsbangård/NLC Terminal. Bolaget Umeå Vagnverkstad AB, ett dotterbolag till INAB, äger anläggningen. Företaget Euromaint Rail AB  är hyresgäst och disponerar verkstad samt tillhörande järnvägsinfrastruktur.

I korthet

Byggstart

2009

Byggtid

4-5 år

Kostnad

130 miljoner

Finansiering

Logo EU

Umeå vagnverkstad används för underhåll av Norrtågs fordonsflotta. Den moderna anläggningen är unik i norra Sverige.

  • Hållbarhetsbokslut Vi på INAB värderar hållbarhetsarbetet högt och strävar efter att det ska genomsyra allt vi gör. Med de ansvarsområden som vilar på vår verksamhet har vi också en viktig roll i Umeås fortsatta utveckling. För att tydliggöra och synliggöra vårt hållbarhetsarbete har vi sammanfattat det i ett hållbarhetsbokslut.
  • Möjlig miljardinvestering till Umeå Det Litauiska företaget Kaunas Metal UAB har planer på att investera ca en miljard kronor i en fabrik i Umeå. Kanunas Metal tillverkar armeringsjärn till byggindustrin. Umeå kommun har reserverat ett stort markområde på Klockarbäcken. Går planerna i lås kan det röra sig om 300 arbetstillfällen.

Mediabank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.

Visa alla