Resecentrum i Sävar

Nytt resecentrum i Sävar med anslutning till Norrbotniabanan

Illustrationsbild Sävar Resecentrum

Illustration av Sävar Resecentrum. Beslut om slutgiltig utformning är ej taget.

Ett av Norrbotniabanans stationsstopp blir i Sävar, norr om Umeå. Då sträckningen av järnväg norrut förbi detta samhälle ej funnits byggs därför en helt ny järnvägsstation och resecentrum. INAB har god erfarenhet av att bygga resecentrum (Umeå Östra samt Hörnefors) och har därför fått i uppdrag att projektleda bygget.

Om uppdraget

Umeå kommun ska anlägga ett resecentrum i anslutning till Norrbotniabanan i Sävar.
Orten ligger 1,5 mil norr om Umeå tätort. Aktuell tomtyta är ca 3 000 m2 med en möjlig
byggrätt på en yta 600 m2. Max höjd är 3 våningsplan med en total yta av 1 800 m2.
Tidigare utredningar har resulterat i tre förslag på utförande av byggnad för resecentrum, en låg variant samt en mellanhög och en hög variant.

INABs uppdrag består av förprojektering och att ta fram en systemhandling som ska ligga till grund för slutligt val av utförande och storlek på nya resecentrumbyggnaden och utformningen av tillhörande ytor inom tomten för det nya resecentrum. Samt att under 2023 vara tekniskt stöd till kommunen parallellt med Trafikverkets pågående detaljprojektering av plattformsförbindelsen och järnvägsanläggningen.

I korthet

Vad

Rese-centrum

Byggstart

2028

Byggtid

ca 2 år

Kostnad

50 miljoner

Finansiering

Trafikverket logo
Sävar resecentrum

Illustration av möjligt utseende för Sävar Resecentrum.

Kontaktperson

  • Mattias Lindholm affärsutvecklare hos INAB Utvecklingen av regionens logistikflöden fortsätter med vår nye affärsutvecklare Den 12 september tog Mattias Lindholm över rodret som affärsutvecklare på det kommunala bolaget INAB.
    - Mattias kommer att bli oerhört värdefull i det fortsatta arbetet med att utveckla logistikflödena i regionen genom sina tidigare erfarenheter och den kompetens som han besitter, säger bolagets VD Mikael Salomonsson.
  • Projekt för koldioxidinfångning i Umeå Umeås energibolag Umeå Energi har tillsammans med partners ett pågående projekt med målsättningen att minska koldioxidutsläpp vid Dåva kraftvärmeverk, med potential att bidra med uppemot 300 000 ton minusutsläpp.

Mediabank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.

Visa alla