Resecentrum i Sävar

Nytt resecentrum i Sävar med anslutning till Norrbotniabanan

Illustrationsbild Sävar Resecentrum

Illustration av Sävar Resecentrum. Beslut om slutgiltig utformning är ej taget.

Ett av Norrbotniabanans stationsstopp blir i Sävar, norr om Umeå. Då sträckningen av järnväg norrut förbi detta samhälle ej funnits byggs därför en helt ny järnvägsstation och resecentrum. INAB har god erfarenhet av att bygga resecentrum (Umeå Östra samt Hörnefors) och har därför fått i uppdrag att projektleda bygget.

Om uppdraget

Umeå kommun ska anlägga ett resecentrum i anslutning till Norrbotniabanan i Sävar.
Orten ligger 1,5 mil norr om Umeå tätort. Aktuell tomtyta är ca 3 000 m2 med en möjlig
byggrätt på en yta 600 m2. Max höjd är 3 våningsplan med en total yta av 1 800 m2.
Tidigare utredningar har resulterat i tre förslag på utförande av byggnad för resecentrum, en låg variant samt en mellanhög och en hög variant.

INABs uppdrag består av förprojektering och att ta fram en systemhandling som ska ligga till grund för slutligt val av utförande och storlek på nya resecentrumbyggnaden och utformningen av tillhörande ytor inom tomten för det nya resecentrum. Samt att under 2023 vara tekniskt stöd till kommunen parallellt med Trafikverkets pågående detaljprojektering av plattformsförbindelsen och järnvägsanläggningen.

I korthet

Vad

Rese-centrum

Byggstart

2028

Byggtid

ca 2 år

Kostnad

50 miljoner

Finansiering

Trafikverket logo
Sävar resecentrum

Illustration av möjligt utseende för Sävar Resecentrum.

Kontaktperson

  • God Jul & Gott Nytt År Vi vill passa på att tacka för året som gått och önskar alla våra samarbetspartners, kollegor, familjer och vänner en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
  • Nu är Umeås första publika laddstation för tunga fordon invigd Strax efter 10.30-tiden i dag fyllde Umeås kommunalråd Hans Lindberg det första fordonet med energi från den nya laddstationen på Västerslätt. Det markerade öppningen av vad som är ett efterlängtat tillskott i Umeå.
    – Det här är ett stort och viktigt steg framåt i vår strävan att möjliggöra helt elektrifierade logistikkedjor. Etableringen i Umeå ger goda förutsättningar för framtiden, menar han.

Mediabank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.

Visa alla