Resecentrum i Sävar

Nytt resecentrum i Sävar med anslutning till Norrbotniabanan

Illustrationsbild Sävar Resecentrum

Illustration av Sävar Resecentrum. Beslut om slutgiltig utformning är ej taget.

Ett av Norrbotniabanans stationsstopp blir i Sävar, norr om Umeå. Då sträckningen av järnväg norrut förbi detta samhälle ej funnits byggs därför en helt ny järnvägsstation och resecentrum. INAB har god erfarenhet av att bygga resecentrum (Umeå Östra samt Hörnefors) och har därför fått i uppdrag att projektleda bygget.

Om uppdraget

Umeå kommun ska anlägga ett resecentrum i anslutning till Norrbotniabanan i Sävar.
Orten ligger 1,5 mil norr om Umeå tätort. Aktuell tomtyta är ca 3 000 m2 med en möjlig
byggrätt på en yta 600 m2. Max höjd är 3 våningsplan med en total yta av 1 800 m2.
Tidigare utredningar har resulterat i tre förslag på utförande av byggnad för resecentrum, en låg variant samt en mellanhög och en hög variant.

INABs uppdrag består av förprojektering och att ta fram en systemhandling som ska ligga till grund för slutligt val av utförande och storlek på nya resecentrumbyggnaden och utformningen av tillhörande ytor inom tomten för det nya resecentrum. Samt att under 2023 vara tekniskt stöd till kommunen parallellt med Trafikverkets pågående detaljprojektering av plattformsförbindelsen och järnvägsanläggningen.

I korthet

Vad

Rese-centrum

Byggstart

2028

Byggtid

ca 2 år

Kostnad

50 miljoner

Finansiering

Trafikverket logo
Sävar resecentrum

Illustration av möjligt utseende för Sävar Resecentrum.

Kontaktperson

  • Umeå hamn Upphandlingsunderlag Just nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla och förbättra Umeå hamn. Projekt Nordporten är Umeå kommunkoncerns genom tiderna största byggprojekt och syftar till att bygga om och ut Umeå hamn för morgondagens logistikbehov.
  • Badhuset Navet tillfälligt stängt Badhuset i Umeå, Navet, är tillfälligt stängt på grund av utredning kring eventuellt legionella. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå som har beslutat att stänga Navet och duschutrymmena hos Umeå Sport och Motion, USM. Navet har i samband med provtagning hittat halter av bakterien legionella i en dusch.

Mediabank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.

Visa alla